Tunely Zheleznitsa a Kresna – Diaľnica Struma Lot3 (Bulharsko)

Objednávateľ:

Bulharská Národná agentúra pre strategické infraštrukturálne projekty (NCSIP)

Činnosť:

Zhotovenie konceptuálneho projektu, predbežného projektu a dokumentácie na ponuku. Naša spoločnosť rieši tunely.

Popis:

Diaľnica Struma je súčasťou trans-európskeho koridoru č. IV zo Sofie do Kulaty a prepojuje juh so severom Bulharska. Tunely Zheleznitsa a Kresna sú súčasťou diaľnice Struma v 3. úseku. Tunel Zhezeznitsa bude 2.5 km dlhý a tunel Kresna, s dĺžkou cca. 15 km bude štvrtý najdlhší cestný tunel na svete a druhý najdlhší dvojrúrový tunel. Vzhľadom k tomu, že tunel Zhongnanshan (najdlhší dvojrúrový cestný tunel na svete) sa nachádza mimo Európskeho kontinentu a ostatné tunely boli vybudované pred uvedením Európskej smernice 2004/54/EC do platnosti, bude Tunel Kresna prvý svojho druhu v Európe. Diaľnica Struma prechádza roklinou rovnomennej rieky. Začiatok tunela, severný portál, v smere staničenia je v lokalite Momina Skala (národný park). Koniec tunela, južný portál, je situovaný v chránenom území Tisata. Jedná sa o dvojrúrový tunel v horskej vidieckej oblasti (extraviláne). Návrhová rýchlosť je 120 km/h. Kategória tunela je 2T8,5 v zmysle Bulharskej normy Tunnel 1988. Razenie je uvažované s použitím Novej rakúskej tunelovacej metódy, s použitím vrtno-trhacích prác. Vzhľadom na dĺžku úseku je uvažované razenie tunela pomocou medzičelieb – sprístupnenie tunela pomocou dvoch konštrukčných štôlni približne v tretinách tunela. Jedna takáto konštrukčná štôlňa bude počas prevádzky slúžiť ako vetrací objekt. V priebehu projektových prác bolo posudzovaná aj možnosť razenia tunela pomocou tunelovacieho stroja – TBM, ktorá bola investorovi ponúknutá ako alternatívne riešenie.
  • slide
  • slide
  • slide