Rekonštrukcia nemocnice Dunajská Streda

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

Činnosť:

Vykonávanie komplexného organizačno-technického zabezpečenia realizácie stavby vrátane činností stavebného dozoru a činností súvisiacich s odovzdaním ukončeného diela.

Popis: