SIAD Leopoldov

Objednávateľ:

IFOND, s.r.o.

Činnosť:

Vypracovanie PD pre búracie povolenie a stavebné povolenie, pre tendrovanie dodávateľov stavby, DRS, DSRS.

Popis:

Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu pôvodne skladovej haly a vybudovanie nových stavebných objektov na inštaláciu a prevádzku jednotky na záchyt a skvapalňovanie CO2 z prevádzky ENVIRAL v Leopoldove.
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide