Diaľnica D1 Fričovce – Svinia

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.


Činnosť:

Zhotovenie DSRS

Popis:

Diaľnica D1 je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením D1. Diaľnica D1 v úseku Fričovce – Svinia je na začiatku napojená v križovatke Fričovce na úsek diaľnice Fričovce obchvat, ktorý je v súčasnosti v prevádzke a na konci je napojená v križovatke Svinia na úsek Svinia – Prešov západ.
Doteraz sa celý objem dopravy v záujmovom území realizoval po ceste I/18, ktorá je súčasťou medzinárodnej siete ciest pod označením E 50. Cesta I/18 tvorí dôležitú dopravnú spojnicu v smere východ – západ a v predmetnom úseku prechádza intravilánom obcí Hendrichovce, Bertotovce a Chminianska Nová Ves.
Diaľnica D1 Fričovce – Svinia je kategórie D26,5/100, dĺžky 11,217 km.
Pozostáva z 86 stavebných objektov v nasledovnom zložení:


– vegetačné úpravy,
– sanácia zosuvu,
– preložky a rekonštrukcie ciest,
– 15 mostných objektov,
– zárubné múry,
– 3 objekty protihlukových stien.
– preložky a úpravy vodných tokov,
– preložky a úpravy inžinierskych sietí,
– informačný systém diaľnice.
  • slide
  • slide
  • slide