Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh Stavba roka 2020/2021

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s

Činnosť:

Zhotovenie DSP, DP a výkon stavebného dozoru (AD)

Popis:

Tento úsek diaľnice je súčasťou hlavného diaľničného ťahu D1 na území Slovenskej republiky. Úsek diaľnice Prešov západ – Prešov juh je priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov západ. V križovatke Prešov juh je diaľnica napojená na jestvujúcu diaľnicu D1 Prešov – Budimír. Je na komunikačný systém napojená v dvoch mimoúrovňových križovatkách:
– mimoúrovňová križovatka Prešov západ s napojením na rýchlostnú cestu R4 Prešov severný obchvat, cestu I/18 a cestu II/546,
– križovatka Prešov juh, kde je napojená diaľnica D1 na komunikačný systém mesta Prešov diaľničným privádzačom z južnej časti mesta.

Tento projekt získal na 27. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2020/2021 hlavnú cenu v kategórii Inžinierske stavby a cenu Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí na Slovenska.
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide