Tunel Sitina

Objednávateľ:

Slovenská Správa ciest

Činnosť:

Stavebný dozor podľa podmienok FIDIC (žltá kniha)

Popis:

Tunel Sitina, je diaľničný tunel na diaľnici D2 v Bratislave. Tvoria ho dve samostatné tunelové rúry, pričom každá je dvojpruhová. Dĺžka razenej časti západnej rúry je 1 189 metrov, dĺžka hĺbenej časti v areáli SAV je 206 metrov, dĺžka razenej časti východnej rúry je 1 159 metrov a dĺžka hĺbenej časti v areáli SAV je 216 metrov. Bol prvým slovenským dvojrúrovým tunelom.[1]
Celková dĺžka západnej, resp. južnej rúry s prekrytou časťou tunela je 1 440 metrov, celková dĺžka východnej, resp. severnej rúry s prekrytou časťou tunela je 1 415 metrov.
Tunel bol budovaný tzv. novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM) a je súčasťou diaľničného úseku Lamačská cesta – Staré grunty. V oboch tunelových rúrach je jeden tzv. núdzový záliv v strede a druhý na konci tunelovej rúry. Rúry sú prepojené únikovými chodbami na piatich miestach. V Každej tunelovej rúre je 9 SOS kabín na priame spojenie sa s operátorom. Po oboch stranách vozovky sú chodníky široké 1 meter a šírka vozovky je 7,5 metrov.
Razenie tunela sa začalo 27. októbra 2003 a skončené bolo 8. februára, resp. 3. mája 2005. Tunel bol otvorený 24. júna 2007. Priemerná dopravná intenzita dosahuje až 52 664 vozidiel za 24 hod (2015).[2] Mesačne prejde tunelom priemerne 1,6 milióna vozidiel.
  • slide