Schwan Cosmeticks – Průmyslový areál, I. etapa, Český Krumlov (Česká republika)

Objednávateľ:

IMOS Brno, a.s.

Činnosť:

Vypracovanie DRS – časť statika.

Popis:

Predmetom projektu bolo spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby – časť statika (výkresy tvaru a výstuže železobetónových konštrukcií).
  • slide