Rekonštrukcia Nemocnice s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.

Činnosť:

Vykonávanie komplexného organizačno-technického zabezpečenia realizácie stavby vrátane činností stavebného dozoru a činností súvisiacich s odovzdaním ukončeného diela.

Popis: