Rekonštrukcia mosta M 4047 cez rieku Torysa v obci Ploské – projektová dokumentácia

Objednávateľ:

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Činnosť:

Zabezpečenie inžinierskej činnosti

Popis:

  • slide
  • slide