Odst. hav. st. zos. c. III/3892 medzi o. Stakčín a Kalná Roztoka

Objednávateľ:


Činnosť:


Popis: