Odst. hav. s. zosuvu cesty III/3865 medzi obc. Čabiny a Sukov

Objednávateľ:


Činnosť:


Popis: