19. rokov na Slovensku


Úvod

Článok sme publikovali do časopisu Inžinierske stavby v čísle 02/2022 vydavateľstva JAGA

Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu od 19. 6. 2003. Aj vďaka stále rastúcemu dopytu po službách, ktoré poskytujeme, a po odborníkoch z oblasti nielen podzemného staviteľstva sa firma neustále rozrastala a dnes v nej pracuje viac ako 70 zamestnancov. Tvoria ju skúsení a odborne vzdelaní pracovníci, ktorí dokážu uspokojiť aj náročného zákazníka a vyriešiť väčšinu problémov spojených s projektovaním a dozorovaním jednotlivých druhov stavieb.

 Hoci naše sesterské firmy zo skupiny AMBERG sa špecializujú takmer výlučne na projektovanie a dozorovanie tunelov a iných podzemných stavieb, zameranie Amberg Engineering na Slovensku je podstatne širšie a pokrýva celé spektrum či už pozemných, alebo inžinierskych stavieb. V roku 2004 sme začali úspešne písať svoju históriu v oblasti geotechnického a stavebného dozoru. Bolo to na stavbe bratislavského tunela Sitina. V súčasnosti sme v dozorovaní dopravných a vodohospodárskych stavieb lídrom na slovenskom trhu. Medzi najznámejšie stavby z dopravnej infraštruktúry patrí diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce s tunelom Bôrik, Jánovce – Jablonov s tunelom Šibenik, Jablonov – Studenec, diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov), resp. modernizácia železničnej trate Trenčianska Teplá – Beluša. V súčasnosti je naša dcérska spoločnosť AE DOZORING, s. r. o., lídrom združenia na stavebný dozor diaľnice D1 Prešov-západ – juh s tunelom Prešov odovzdanej do užívania koncom roka 2021. Uvediem aj tri príklady z dozorovania vodohospodárskych stavieb:

ČOV a odkanalizovanie trnavského regiónu, resp. dodávka pitnej vody a odkanalizovanie horných Kysúc, resp. stredných Kysúc.

Odbornosť, kvalita, využívanie moderných technológií, dynamika práce

Lepšie sa hádam ani nedá charakterizovať krédo firmy Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., o čom svedčí aj množstvo úspešne zrealizovaných projektov. O tom, že spoločnosť sa dynamicky rozvíja, svedčí aj skutočnosť, že v roku 2009 sme sa rozhodli plnohodnotne vstúpiť na trh projekcie, čo sa nám aj úspešne podarilo. Preto bolo potrebné v roku 2010 vytvoriť novú organizačnú štruktúru. Spoločnosť tvoria dve divízie, a to divízia projekcie a inžinieringu a divízia stavebného dozoru, pričom projekciu pokrýva okrem Bratislavy aj stredisko v Košiciach, v Banskej Bystrici a pracoviská v Žiline a Prešove.

Z významných projektov by som rád spomenul realizačnú dokumentáciu pre zhotoviteľa v zmysle zmluvných podmienok FIDIC, žltá kniha diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec, rozšírenie diaľnice D1 pri Bratislave na 8-pruh, resp. realizačnú dokumentáciu pre zhotoviteľa nevydareného tunela Višňové. V roku 2015 sme odovzdali investorovi projektovú dokumentáciu najdlhšieho bulharského diaľničného tunela Kresna s dĺžkou 15,5 km. Záslužnú a priekopnícku úlohu sme na seba prevzali tým, že sme sa v minulosti rozhodli vypracovať chýbajúce technické predpisy potrebné na bezproblémové projektovanie, výstavbu a prevádzku tunelov na Slovensku.

Čo dodať na záver? Ako každá spoločnosť, aj my pociťujeme nedostatok kvalifikovaných a pre projektovanie a dozorovanie stavieb zapálených ľudí. Možno je to dané tým, že práca v projekcii alebo priamo na stavbe v pozícii dozoru nie je jednoduchá. Naopak, je veľmi zodpovedná a vyžaduje si celého človeka. Som rád, že v spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., pracujú práve takíto ľudia. Za všetko, čo sme spoločne za predchádzajúcich 19 rokov dokázali, by som im rád poďakoval.

Autor: Ing. Martin Bakoš, PhD., konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.