​Realizujeme stavebný, geotechnický a technický dozor investora pre:

  • Pozemné stavy
  • Diaľnice, mosty a železnice
  • Tunely a iné podzemné stavby, geotechniku
  • Vodohospodárske stavby
  • Priemyselné stavby

Ponúkame služby spojené s výkonom činnosti stavebného dozoru, ktorý prináša projektom trvácnu hodnotu tým, že sme vyčlenili päť základných charakteristík kvality práce: spoľahlivosť, kompetentnosť, čestnosť, nestrannosť a korektnosť.

​Formou výkonu činnosti stavebného dozoru resp. činnosti stavebno-technického dozoru ako špecialistu, okrem návrhovej a realizačnej kapacity v závislosti od typu projektu zabezpečujeme:

  • Poskytovanie poradenstva v rámci postupov verejného obstarávania a financovania projektov
  • Sprostredkovanie obchodno-technického vzťahu medzi investorom a dodávateľom
  • Odsúhlasovanie subdodávateľov a ich kontrolovanie
  • Komplexné riadenie projektov
  • Kontrola kvality, harmonogramu a ceny stavebných prác