SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce

Objednávateľ:


Činnosť:


Popis: