Rekonštrukcia cesty II/517 Považská Bystrica (m. Orlové) – Domaniža 1. etapa

Objednávateľ:

SMS a.s.

Činnosť:

Spracovanie a odovzdanie:

DVP:
odvodnenia pre SO201-00; 201-01 a SO202

DSRS:
SO101-01 rekonštrukcia cesty II/517 0,0-3,59km
SO201-00 rekonštrukcia mosta ev.č.517-001
SO201-01 rekonštrukcia mosta ev.č.517-001
SO202-00 rekonštrukcia mosta ev.č.517-002A
SO203-00 rekonštrukcia mosta ev.č.517-003
SO601-00 verejné osvetlenie na Orlovskom moste

Popis:

Most Orlové spája Považskú Bystricu s mestskou časťou Orlové a prechádza ponad rieku Váh a železničnú trať. Projekt rekonštrukcie zahrňoval niekoľko mostných objektov a úsek cesty II. triedy II/517 od križovatky s cestou č. II/507 (Považská Bystrica) po koniec intravilánu obce Domaniža.
  • slide
  • slide
  • slide