Obvodová komunikácia Pri letisku, Ivánska – Senecká – I. etapa

Objednávateľ:

AIRCRAFT DIAGNOSTIK COMPANY, s.r.o.

Činnosť:

Vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a odborná pomoc pre výber zhotoviteľa stavby.

Popis: