Diaľnica D1 BA – TT – protihluková stena, križovatka Triblavina

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Činnosť:

Zhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie objektov protihlukových stien.

Popis:

Protihluková stena bola projektovaná z dôvodu zvýšenia dopravy v mieste križovatky Triblavina (rozšírená diaľnica D1 na 6, resp. 8-pruh a súbežné jednosmerné cesty po oboch stranách diaľnice) a následnej zvýšenej ekvivalentnej hladiny hluku v priľahlej zástavbe na pravej strane diaľnice. Na základe protihlukovej štúdie bola PHS navrhnutá na pravej strane kolektorového pásu, pripájacej vetvy križovatky a na diaľnici D1. Nosnú konštrukciu steny tvoria oceľové stĺpiky HEB160 a HEB180, ktoré sú kotvené do veľkopriemerových železobetónových vŕtaných pilót priemeru 600 mm. Typická osová vzdialenosť stĺpikov je 4,0 m, ktorá sa v niektorých miestach mení podľa výrobného rastra panelov. Medzi stĺpikmi je osadený železobetónový panel výšky 1,0 m, ktorý slúži ako soklová časť steny. Nad soklom je akustická výplň, tvorená jednostranne a obojstranne pohltivými hliníkovými panelmi. Výška jednotlivých panelov je 500 mm. Na moste sú navrhnuté transparentné metakrylátové panely a ako sokel hliníkový panel. V potrebných vzdialenostiach sú navrhnuté únikové dvere, ktoré sú tvorené z jednostranne pohltivých hliníkových panelov. Celková dĺžka protihlukových stien s výškou 4,0-5,5 m je 2056,0 m.

  • slide