ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 2: Rekonštrukcia ČOV

Objednávateľ:


Činnosť:


Popis: