Cesta I51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Činnosť:

Zhotovenie DÚR a DSZ

Popis:

Stavba „I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat“ sa nachádza na území Banskobystrického kraja v okrese Banská Štiavnica v katastrálnom území Banská Belá, Banský Studenec a Banská Štiavnica. Územie má typický horský charakter, čomu bolo potrebné prispôsobiť návrhové prvky. Trasa cesty I/51 prechádza prevažne trávnatým územím, v km cca 1,950 až 2,900 lesným porastom, v ostatných úsekoch trasa kopíruje existujúce cesty.
  • slide
  • slide
  • slide