DOD na SvF STU


Už dlhodobo si uvedomujeme dôležitosť podpory vzdelávania v našej oblasti, preto sme aj tento rok využili príležitosť aktívne sa zúčastniť Dňa otvorených dverí na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Akcia SvF je organizovaná pre študentov 3. a 4. ročníkov stredných škôl a gymnázií, ktorí sa zaujímajú o štúdium na fakulte.

Formou prednášky a osobných rozhovorov sme študentom predstavili našu spoločnosť a možnosti ich uplatnenia po štúdiu na fakulte. Priblížili sme im jednotlivé profesie v stavebníctve ako aj náplň práce stavebných inžinierov.

Deň otvorených dverí na Stavebnej fakulte bol pre nás významnou udalosťou a veríme, že naša účasť prinesie ovocie nielen pre nás, ale aj pre budúcnosť slovenského stavebníctva.

  • slide
  • slide