Zameranie Generálneho riaditeľstva SND, Bratislava

Objednávateľ:

HUMAR, s. r. o.

Činnosť:

Zameranie a zakreslenie skutkového stavu budovy riaditeľstva SND. Vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby (DSZS).

Popis:

Predmetom projektovej dokumentácie bolo zhotovenie zamerania a skreslenia skutkového stavu administratívnej budovy Generálneho riaditeľstvo SND na Gorkého ulici č. 4 v Bratislave, ktoré bolo postavené v roku 1903, t.j. vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby. Zameranie sa týkalo len stavebnej časti objektu bez technického a technologického vybavenia budovy.
Objekt Generálneho riaditeľstva SND má päť nadzemných a tri podzemné podlažia v tvare U. Pôdorysný rozmer 1.N.P. je 31,90 x 27,54 m.
Projekt zamerania skutkového stavu obsahuje:


– technickú správu – stručný technický opis jednotlivých objektov,
– pôdorysy všetkých nadzemných a podzemných podlaží,
– charakteristické rezy,
– pohľady.
  • slide
  • slide
  • slide