Tunel Karpaty – Diaľnica D4 Bratislava – Stupava

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Činnosť:

Zhotovenie technickej štúdie tunela Karpaty

Popis:

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnom sektore pri hraniciach hlavného mesta Slovenska, severne od diaľnice D1 a východne od diaľnice D2 v priestore ohraničenom zástavbou Ivanky pri Dunaji na východe, Svätým Jurom na severovýchode, Stupavou a Borinkou na Severozápade, Záhorskou Bystricou a Mariankou na juhozápade, Račou a Vajnormi na juhovýchode. Tunel, resp. tunely pod Malými Karpatmi budú tvorené dvomi samostatnými paralelnými tunelovými rúrami pre jednosmernú dopravu. Základné parametre priechodného prierezu tunela:
– šírka vozovky v tuneli medzi obrubníkmi je 8,00 m (t.j. dva jazdné pruhy), vrátane odrazných prúžkov 2 x 0,25 m,
– svetlá šírka tunela je 10,00 m,
– šírka obojstranných služobných chodníkov je 2 x 1,0 m,
– prejazdná výška dopravného priestoru tunela je 4,8 + 0,10= 4,90 m,
– podchodná výška na chodníkoch 2,20 m.
  • slide
  • slide
  • slide