Tunel Gotthard – železničný (Švajčiarsko)

Objednávateľ:

Amberg Engineering AG

Činnosť:

Spracovanie výkresov sekundárneho ostenia a výkresov detailov.

Popis:

Nový dvojrúrový Gotthardský bázový tunel medzi obcami Erstfeld a Bodio je nielen najdlhší železničný tunel na svete, ale aj najhlbší. Aj keď sú jeho severné a južné portály vzdialené od seba vzdušnou čiarou cca. 55,7 km, v skutočnosti sú jeho rúry dlhé 57,017, resp. 57,104 km. Maximálne stúpanie z jednotlivých strán dosahuje 4,055, resp. 6,76 promile.


Stavba samotného tunela bola od severu na juh rozdelená do piatich sekcií Erstfeld (7,7 km), Amsteg (11,3 km), Sedrun (8,7 km), Faido (13,5 km) a Bodia (15,9 km). Pracovať sa začalo na viacerých sekciách súčasne, aby sa urýchlila výstavba. Najprv sa asi 800 m nad sekciou Sedrun vyrazila takmer kilometer dlhá horizontálna štôlňa, z ktorej sa vyhĺbili dve vertikálne šachty hlboké 850 a 820 m. Razenie prvej z nich sa začalo vo februári 1999, ale s razením hlavného tunela sa začalo až v roku 2004 po dokončení druhej šachty. Aj do sekcií Faido a Amsteg sa museli najprv preraziť bočné prístupové štôlne dlhé 2,6, resp. 2,2 km. Prístupovú štôlňu Amsteg začali budovať 4.novembra 1999 a práve tento dátum sa považuje za oficiálny začiatok výstavby Gotthardského bázového tunela.


Obe tunelové rúry v sekcii Sedrun boli vyrazené klasicky vrtno-trhavinovými prácami. V ostatných častiach boli použité raziace stroje. Asi polkilometrové úseky pri oboch portáloch boli vybudované na povrchu, resp. hĺbením.
Celý tunelový systém nového Gotthardského tunela je dlhý 151 840 m a vyviezlo sa z neho 28,2 mil. ton rúbaniny. Hlavné tunelové rúry s priemerom 8,83 až 9,58 m sú od seba vzdialené 40 až 70 m. Každých 325 m sú prepojené spojovacími únikovými štôlňami. V sekcii Sedrun a Faido boli vybudované multifunkčné stanice pre prechod vlakov do druhej tunelovej rúry a pre evakuáciu cestujúcich z tunela.
  • slide
  • slide
  • slide