Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018195 Lažany

Objednávateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Činnosť:

Zhotovenie DP a DRS

Popis:

Predmetný zosuv je situovaný na ceste III/018195 cca. v km 3,800 medzi obcami Svinia a Lažany v okrese Prešov. Kategória cesty je C 6,5/50. Cesta zabezpečuje hlavné dopravné spojenie obcí Svinia – Lažany – Jarovnice. Účelom stavby je vyriešiť havarijný stav cesty III/018195 medzi obcami Svinia a Lažany. Územie, na ktorom je predmetný úsek cesty, je náchylné na svahovú eróziu. Badať na ňom intenzívny rozvoj plošných a hlavne prúdových zosuvov, najmä v zrážkovo bohatších obdobiach. Cieľom riešenia stabilizácie zosuvu je stabilizovať svah a konštrukciu vozovky tak, aby voči uvedeným javom bola konštrukcia cesty odolná. Doplnením konštrukcie vozovky v zosunutom jazdnom pruhu a osadením bezpečnostného zariadenia sa zabezpečí plynulý prejazd dopravy v oboch smeroch cesty. Rozsah stavby bol daný požiadavkami stavebníka a je nasledovný:


– stabilizácia zosuvu,
– úprava cesty,
– terénne úpravy.


Celková dĺžka úpravy cesty bude 0,100 km.
  • slide
  • slide
  • slide