Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Činnosť:

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti stavby Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1

Popis:

Účelom a cieľom štúdie realizovateľnosti bolo na základe všetkých dostupných údajov, výsledkov smerového dopravného prieskumu zhodnotenie súčasného stavu jestvujúcej cestnej siete, zadefinovanie súčasných problémov na dopravnej sieti a variantné návrhy čo najefektívnejšieho spôsobu riešenia súčasných dopravných problémov v záujmovom území.
  • slide