R5 Svrčinovec – št. hranica SR/ČR

Objednávateľ:

Národná diaľničná spoločnosť , a.s.

Činnosť:

Zhotovenie DSZ, DSP, DP a výkon AD

Popis:

Účelom stavby je prepojenie diaľnice D3 s Českou republikou medzi pripravovanou križovatkou Svrčinovec na diaľnici D3 a štátnou hranicou SR/ČR v polovičnom profile. Začiatok úseku je v mimoúrovňovej križovatke Svrčinovec, kde sa rýchlostná cesta R5 napája na pripravovanú diaľnicu D3. Trasa je vedená medzi železničnou traťou ŽSR Čadca – Bohumín a cestou I/11 a v ich súbehu pokračuje až ku štátnej hranici SR/ČR. Koniec úseku je v úrovňovom pripojení rýchlostnej cesty s cestou I/11 pred štátnou hranicou. Predpokladaná dĺžka úseku je 1,950 km.
  • slide
  • slide
  • slide