Most na ceste III/051 63 evid. č. 05163-2 Lišov

Objednávateľ:

Banskobystrická regionálna správa ciest

Činnosť:

Vypracovanie DSP s náležitosťami na realizáciu stavby DRS, vrátane inžinierskej činnosti a výkonu autorského dozoru.

Popis:

Predmetná stavba je situovaná na ceste III/051 63 od km 2,097 do km 2,162 existujúcej cesty v extraviláne na rozhraní katastrálnych území Kostolné Moravce a Sudince. Jednopoľový mostný objekt premosťuje Lišovský potok. Most bol postavený v roku 1953 a neskoršie prestavaný v roku 1971. Cesta III/051 63 zabezpečuje dopravné spojenie obcí Hontianske Moravce – Sudince a Hontianske Moravce – Lišov.
Most bol navrhnutý ako jednopoľová monolitická železobetónová dosková konštrukcia. Rozpätie mosta je 9,73 m a výška nosnej konštrukcie 0,70 m. Nosná konštrukcia mosta bude budovaná na pevnej podpernej skruži. Zo statického hľadiska pôsobí nosná konštrukcia ako prostá doska. Uloženie nosnej konštrukcie na opory je navrhnuté prostredníctvom elastomérových ložísk.
  • slide
  • slide
  • slide