Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

Objednávateľ:


Činnosť:


Popis: