Cesta I/72 Brezno – Rimavská Sobota

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Činnosť:

Vypracovanie ŠR

Popis:

Riešenie cesty I/72 Brezno – Rimavská Sobota sa nachádzajú v strednej časti Slovenska. Územie je rovinaté až pahorkovité. Sú navrhnuté 3 varianty a 1 porovnávací variant. Štúdia má posúdiť technicko-ekonomické parametre a environmentálnu priechodnosť navrhnutých variantov a navrhnúť etapovitosť riešenia výstavby.