Sem vložte text nadpisu

Filter by

Projekčná činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
Pozemné stavby:
Diaľnice, cesty a mosty:

Stavebný dozor

 
Tunely, podzemné stavby:
Diaľnice, cesty a mosty:
Železničné stavby:
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto n/V., žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa
 • Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov – IV. a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša
Vodohospodárske stavby:
 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
 • SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
 • Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves
 • Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
 • ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 1: Kanalizácia
 • ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 2: Rekonštrukcia ČOV
 • Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
 • Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 1
 • SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
 • Kanalizácia a ČOV Važec
 • SČOV Žilina – intenzifikácia
 • Hubová, Ľubochňa, Svošov – kanalizácia a ČOV
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV regiónu Stredné Kysuce
 • Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva
Pozemné stavby:
 • Obytný komplex Park Anička, Košice
 • Obytný súbor Panorama IV. etapa, Košice
 • Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
 • Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce
 • RTVS oprava strechy, Bratislava
 • LandRover Jaguar, Nitra
 • Rezidencia Mlynská Bašta, Košice
 • Hornbach

Inžinierska činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
Diaľnice, cesty a mosty:
Pozemné stavby:
 • Aircraft Diagnostik Company, Bratislava
 • Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 2
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 3
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 4

Geodetická činnosť

 
Diaľnice, cesty a mosty:
Pozemné stavby:
Tunely, podzemné stavby:
 • Tunel Stratená – rekonštrukcia tunela na I/67

Expertízna činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
 • Tunel Branisko – realizácia merania prúdenia vzduchu a strát v systéme odsávania a spracovanie simulácie vetrania
 • Tunel Branisko, Sitina, Bôrik – riziková analýza
 • Poskytnutie licencií programov TunnelMap, TEMPUS