Sem vložte text nadpisu

Filter by

Projekčná činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
Pozemné stavby:
Diaľnice, cesty a mosty:

Stavebný dozor

 
Tunely, podzemné stavby:
 • Tunel Bôrik
 • Tunel Sitina
 • Tunel Šibenik
 • Tunel Poľana
 • Tunel Svrčinovec
 • Tunel Žilina
 • Tunel Ovčiarsko
 • Tunel Prešov
 • Tunel Višňové
 • Tunel Čebrať
Diaľnice, cesty a mosty:
Železničné stavby:
 • ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto n/V., žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa
 • Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov – IV. a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša
Vodohospodárske stavby:
 • Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
 • SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
 • Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves
 • Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
 • ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 1: Kanalizácia
 • ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 2: Rekonštrukcia ČOV
 • Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
 • Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 1
 • SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
 • Kanalizácia a ČOV Važec
 • SČOV Žilina – intenzifikácia
 • Hubová, Ľubochňa, Svošov – kanalizácia a ČOV
 • Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV regiónu Stredné Kysuce
 • Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta
 • Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva
Pozemné stavby:
 • Obytný komplex Park Anička, Košice
 • Obytný súbor Panorama IV. etapa, Košice
 • Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
 • Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce
 • RTVS oprava strechy, Bratislava
 • LandRover Jaguar, Nitra
 • Rezidencia Mlynská Bašta, Košice
 • Hornbach

Inžinierska činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
Diaľnice, cesty a mosty:
Pozemné stavby:
 • Aircraft Diagnostik Company, Bratislava
 • Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 2
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 3
 • Skladovo administratívna hala – Presskam Development 4

Geodetická činnosť

 
Diaľnice, cesty a mosty:
 • Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 8-pruh
 • Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
 • Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat
 • Cesta I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka
 • Cesta I/18 a I/74 Strážske, križovatka
 • Cesta I/66 (R1) Sielnica – úprava križovatky
 • Cesta I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, rekonštrukcia cesty
 • Cesta II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, rekonštrukcia cesty
 • Cesta II/552 – Slanecká cesta, rekonštrukcia a modernizácia cesty, Košice
 • Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce, zosuv
 • Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 medzi obcami Čabiny a Sukov
 • Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka
 • Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa
 • Rekonštrukcia MK ul. J. Hajdóczyho – I. časť
 • Cyklochodník Hlboká ulica, Trnava
 • Vinohradnícka cyklocesta, BSK – TSK
 • Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa, úsek č. 4 Dlhé Klčovo – Sačurov
 • Most č.8 U.S.Steel, Košice
 • Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822-HS
 • Most nad železnicou ev. č. 50-158 – I/9 Ladomerská Vieska
 • Most ev. č. 66-089 – I/66 Brusno
 • Most ev.č. 76-035 – I/76 Kozárovce
 • Mostný objekt Trieda KVP- Moskovská trieda, rekonštrukcia
 • Mostný objekt Cesta na Bankov – II/547 Čermeľská cesta – rekonštrukcia
 • Mostný objekt č. 5850 na ceste II/547 Hlinkova ulica – rekonštrukcia
Pozemné stavby:
 • Hotel Bôrik – rekonštrukcia parkoviska, Bratislava
 • Rekonštrukcia a investičná podpora Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
 • Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
 • Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava
Tunely, podzemné stavby:
Tunely, podzemné stavby:
 • Tunel Stratená – rekonštrukcia tunela na I/67

Expertízna činnosť

 
Tunely, podzemné stavby:
 • Tunel Branisko – realizácia merania prúdenia vzduchu a strát v systéme odsávania a spracovanie simulácie vetrania
 • Tunel Branisko, Sitina, Bôrik – riziková analýza
 • Poskytnutie licencií programov TunnelMap, TEMPUS