Sem vložte text nadpisu

Filter by

Projekčná činnosť

 

Tunely, podzemné stavby:

• Tunely Zheleznitsa a Kresna – Diaľnica Struma Lot 3 (Bulharsko)
• Tunel Gotthard, železničný (Švajčiarsko)
• Tunel Třebovice, železničný (Česká republika)
• Tunel Bujanovský, Kysacký a Holica, železničné
• Tunel Šibenik – Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov
• Tunel Horelica – Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov
• Tunel Karpaty – Diaľnica D4 Bratislava – Stupava
• Tunel Soroška – Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
• Tunel Chomôtka – Rýchlostná cesta R2 Pravotice – Dolné Vestenice
• Tunel Okruhliak a Bikoš – Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat
• Tunel Stratená – rekonštrukcia tunela na I/67

Železničné stavby:
• Modernizácia trate Sudoměřice – Votice (Česká republika)

 

Vodohospodárske stavby:

 

Pozemné stavby:

• Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava
• Bytový komplex Kolísky, Záhorská Bystrica, obytný blok D – SO 04
• Rekonštrukcia rodinného domu vo Fialkovom údolí
• Rekonštrukcia a investičná podpora Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
• Rekonštrukcie okenných konštrukcií na strednej priemyselnej škole elektrotechnickej, Zochová, Bratislava
• Stredisko správy a údržby diaľnic Poruba na ceste I/35 Lešná – Palačov (Česká republika)
• Nadstavba podkrovných bytov Oravská ulica č. 9, Bratislava
• Oprava národnej kultúrnej pamiatky Central Passage, Laurinská ul. 17, Bratislava
• Hotel Bôrik – rekonštrukcia parkoviska
• Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
• Schwan Cosmeticks – Český Krumlov (Česká republika)
• Administratívna budova Versuchstollen Hagerbach AG (Švajčiarsko)
• Zameranie Ministerstva financií Slovenskej republiky, Štefanovičova ul. 5, Bratislava
• Zameranie komplexu budov Apponyiho paláca a Starej radnice, Primaciálne nám. 3, Bratislava
• Zameranie Generálneho riaditeľstva SND, Bratislava
• Zameranie Radvanského kaštieľa, Sládkovičova ul. 1, Banská Bystrica
• Wohnhausanlage Rotenhofgasse 102, 1100 Viedeň (Rakúsko)
• Zameranie Atómovej elektrárne Mochovce, blok 3 a 4

Diaľnice, cesty a mosty:

• Diaľnica D1 Bratislava – Trnava – protihluková stena, križovatka Triblavina

• Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, rozšírenie na 6-pruh
• Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 8-pruh
• Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
• Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
• Diaľnica D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
• Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh križovatka
• Rýchlostná cesta R1 Sielnica, úprava križovatky
• Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice – Nováky
• Rýchlostná cesta R2 Tornala – Včeláre
• Rýchlostná cesta R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou
• Rýchlostná cesta R3 Martin – Šášovské Podhradie
• Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – križovatka D1
• Rýchlostná cesta R5 Svrčinovec – št. hranica SR/ČR
• Rýchlostná cesta R55 Staré Město –Moravský Písek (Česká republika)
• Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR/ČR – Púchov
• Rýchlostná cesta R7 Nové Zámky – Lučenec
• Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice
• Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa
• Cesta I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka
• Cesta I/18 a I/74 Strážske, križovatka
• Cesta I/18 a I/74 Lipníky – Ubľa
• Cesta I/51 Banská Štiavnica – Banská Belá, obchvat
• Cesta I/61 Bratislava – Senec
• Cesta I/63, I/13 Dunajská Streda – Veľký Meder – Medveďov – Komárno
• Cesta I/64 Komjatice – Nitra
• Cesta I/68 Plavnica, preložka
• Cesta I/72 Brezno – Rimavská Sobota
• Cesta I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce
• Cesta II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, rekonštrukcia
• Cesta II/552 – Slanecká cesta, rekonštrukcia a modernizácia cesty, Košice
• Cesta II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA
• Cesta II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, rekonštrukcia
• Rekonštrukcia MK ul. J. Hajdóczyho – PD – I. časť, Trnava
• Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018195 Lažany
• Stabilizácia zosuvu a konštrukcie cesty III/018181 Paršivá
• Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce, zosuv
• Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 medzi obcami Čabiny a Sukov
• Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka
• Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa, úsek č. 4 Dlhé Klčovo – Sačurov
• Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822-HS
• Most nad železnicou ev. č. 50-158 – I/9 Ladomerská Vieska
• Most ev. č. 76-035 – na ceste I/76 Kozárovce
• Most ev. č. 66-089 – na ceste I/66 Brusno
• Most ev. č. 66-151 – na ceste I/66 Červená Skala
• Most č. 8 – U.S.Steel Košice, rekonštrukcia
• Mostný objekt Trieda KVP – Moskovská trieda – rekonštrukcia
• Mostný objekt Cesta na Bankov – II/547 Čermeľská cesta – rekonštrukcia
• Mostný objekt č. 5850 na ceste II/547 Hlinkova ulica – rekonštrukcia
• Most ev. č. 05163-2 – na ceste III/05163 Lišov
• OBP Džarkuduk (Uzbekistan)
• Obchodné centrum Galérie Lučenec – spevnené plochy

Stavebný dozor

 

Tunely, podzemné stavby:

• Tunel Bôrik
• Tunel Sitina
• Tunel Šibenik
• Tunel Poľana
• Tunel Svrčinovec
• Tunel Žilina
• Tunel Ovčiarsko
• Tunel Prešov
• Tunel Višňové
• Tunel Čebrať

 

Diaľnice, cesty a mosty:
• Diaľnica D1 Triblavina, križovatka
• Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh
• Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
• Diaľnica D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
• Diaľnica D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala
• Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany
• Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 0,000 – 8,000
• Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 8,000 – 14,230
• Diaľnica D1 Mengusovce – Jánovce, úsek km 14,230 – 25,850
• Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov
• Diaľnica D1 Jablonov – Studenec
• Diaľnica D1 Jablonov – Studenec, II. etapa – ľavý jazdný pás
• Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer, 1. úsek, II. etapa
• Diaľnica D1 0135 Kroměříž východ – Říkovice (Česká republika)
• Diaľnica D3 Hričovské Podhradie – Kysucké Nové Mesto, I. úsek Hričovské Podhradie – Žilina (Strážov)
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
• Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité
• Rýchlostná cesta R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. a II. etapa
• Cesta I/11 Čadca – obchvat, preložka
• Cesta I/15 Sedliská – Holčíkovce, Horný Zemplín, rekonštrukcia a riešenie bezpečnosti cesty
• Cesta I/59 Dolný Kubín, hranica okresu – pruh pre pomalé vozidlá
• Cesta I/61 Most Trenčín
• Cesta I/67 Poprad – Kežmarok, I. etapa
• Cesta I/68 Mníšek nad Popradom – štátna hranica SR/PR, preložka
• Cesta III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa, preložka
• Hobby Park Sekčov, dopravné napojenie budúcich obchodných prevádzok, rekonštrukcia cesty a križovatky, Prešov
• Prestavba LC Bukovec

Železničné stavby:

• ŽSR, Modernizácia železničnej trate Trnava – Nové Mesto n/V., žkm 47,550 – 100,500 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h, II. etapa
• Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov – IV. a V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša

 

Vodohospodárske stavby:
• Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne
• SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
• Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Spišská Nová Ves
• Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok
• ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 1: Kanalizácia
• ČOV a odkanalizovanie Trnavského regiónu, časť 2: Rekonštrukcia ČOV
• Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc
• Zásobovanie vodou a kanalizácia Oravského regiónu, etapa 1
• SKK a ČOV Liptovská Lúžna, Liptovská Osada a Liptovské Revúce
• Kanalizácia a ČOV Važec
• Projekt ochrany vôd povodia rieky Dyje II. etapa (Česká republika)
• SČOV Žilina – intenzifikácia
• Hubová, Ľubochňa, Svošov – kanalizácia a ČOV
• Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a ČOV regiónu Stredné Kysuce
• Povodie Váhu a Dunaja – Odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou – aglomerácia Galanta
• Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie v mikroregióne Bodva

 

Pozemné stavby:
• Obytný komplex Park Anička, Košice
• Obytný súbor Panorama IV. etapa, Košice
• Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
• Stredisko správy a údržby diaľnic Mengusovce
• RTVS oprava strechy, Bratislava
• LandRover Jaguar, Nitra
• Rezidencia Mlynská Bašta, Košice
• Hornbach

Inžinierska činnosť

 

Tunely, podzemné stavby:

• Tunel Horelica – Inžinierska a konzultačná činnosť pre technologické vybavenie

Diaľnice, cesty a mosty:
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
• Obvodová komunikácia Pri letisku, Ivánska – Senecká – I. etapa

Pozemné stavby:

 

• Aircraft Diagnostik Company, Bratislava
• Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
• Skladovo administratívna hala – Presskam Development 2
• Skladovo administratívna hala – Presskam Development 3
• Skladovo administratívna hala – Presskam Development 4

Majetko-právne vysporiadanie

 

Diaľnice, cesty a mosty:
• Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 8-pruh
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Geodetická činnosť

 

Diaľnice, cesty a mosty:
• Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 8-pruh
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec
• Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat
• Cesta I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka
• Cesta I/18 a I/74 Strážske, križovatka
• Cesta I/66 (R1) Sielnica – úprava križovatky
• Cesta I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce, rekonštrukcia cesty
• Cesta II/517 Považská Bystrica (most Orlové) – Domaniža, rekonštrukcia cesty
• Cesta II/552 – Slanecká cesta, rekonštrukcia a modernizácia cesty, Košice
• Cesta II/581 Nové Mesto nad Váhom – Myjava, rekonštrukcia cesty
• Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce, zosuv
• Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3865 medzi obcami Čabiny a Sukov
• Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 medzi obcami Stakčín a Kalná Roztoka
• Privádzač Spišská Nová Ves – Levoča, II. etapa
• Rekonštrukcia MK ul. J. Hajdóczyho – I. časť
• Cyklochodník Hlboká ulica, Trnava
• Vinohradnícka cyklocesta, BSK – TSK
• Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa, úsek č. 4 Dlhé Klčovo – Sačurov
• Most č.8 U.S.Steel, Košice
• Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822-HS
• Most nad železnicou ev. č. 50-158 – I/9 Ladomerská Vieska
• Most ev. č. 66-089 – I/66 Brusno
• Most ev.č. 76-035 – I/76 Kozárovce
• Mostný objekt Trieda KVP- Moskovská trieda, rekonštrukcia
• Mostný objekt Cesta na Bankov – II/547 Čermeľská cesta – rekonštrukcia
• Mostný objekt č. 5850 na ceste II/547 Hlinkova ulica – rekonštrukcia

Pozemné stavby:

• Hotel Bôrik – rekonštrukcia parkoviska, Bratislava
• Rekonštrukcia a investičná podpora Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
• Logistický areál firmy Madal Bal, Bratislava
• Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislava

 

Tunely, podzemné stavby:

• Tunel Stratená – rekonštrukcia tunela na I/67

Expertízna činnosť

 

Diaľnice, cesty a mosty:
• Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

 

Pozemné stavby:
• Rekonštrukcia a investičná podpora Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji
• Aircraft Diagnostik Company, Bratislava

Tunely, podzemné stavby:
• Tunel Branisko – realizácia merania prúdenia vzduchu a strát v systéme odsávania a spracovanie simulácie vetrania
• Tunel Branisko, Sitina, Bôrik – riziková analýza
• Poskytnutie licencií programov TunnelMap, TEMPUS